Det amerikanska presidentvalet anses vara den mest inflytelserika händelsen i världen. USA:s president har ett enormt inflytande på resten av världen.

USA:s president har ett betydande inflytande på den globala handeln och utrikespolitiken, vilket kan ha stor inverkan på andra länder. Presidenten påverkar också internationella relationer genom militär makt och diplomati. Trots att vi kanske inte vill erkänna det är USA trots allt “världens starkaste supermakt” i dagsläget, även om… ja, ni förstår nog hur illa det kan kännas, när vi tittar på ledarskapet där borta ibland. På båda sidor. Även om jag gillar att skriva om utrikespolitik så är jag inte ett stort fan av vare sig Trump, Biden eller andra som spelar på den amerikanska politiska planen just nu. Det är för extremt och konstigt. Var är rimligheten? Alla far fram och ryter upp det ena knepiga budskapet efter det andra, som påtända parkmaskiner. Nåja, nu ska jag försöka komma tillbaka till ämnet. Hur amerikansk politik påverkar övriga världen. Så var det.

Nationalismens roll i modern amerikansk politik

I modern amerikansk politik har nationalismen blivit en mäktig kraft i inrikes- och utrikespolitiken. Kapitalismen är stark, och det är allmänt högervridet. Vi kan se det bland annat genom att fackförbundet ST anses vara en sådan organisation som inte skulle existera på samma sätt i USA. Själva natonalismen och kapitalismen har använts för att rättfärdiga några av USA:s handlingar utomlands, som att dra sig ur internationella fördrag eller införa tullar på import från andra länder. Nationalism påverkar relationerna mellan nationer eftersom det kan orsaka konflikter över territorium eller resurser om ett land känner sig hotat av ett annat. Bland annat har USA länge varit och petat i mellanöstern, något som inte riktigt är neutralt hur man än vrider och vänder på saken. Oavsett så är det väldigt många i USA som är så kallade ”patrioter”, och att vara lojal mot landet anses extremt viktigt i vissa stater, till skillnad från hur vi ofta ser på det här i Europa. Det är tror jag kommer vara en avgörande punkt i presidentvalet år 2024 – om den republikanska sidans ”America First”-agenda slår över demokraternas mer balanserade ”rädda demokratin”-budskap. Det är något alla i USA måste välja mellan, ungefär som att välja mellan hemtjänst Norrköping och vårda i hemmet av familjen. Hur det än går tror jag att vi kommer få se effekterna även här borta- vi har nog bara sett början, som det heter.…